Črpanje vode
19.06.2019

V popoldanskem času nas je vse presenetilo neurje, ki se je v času nekaj minut pojavilo v naših krajih. V zelo kratkem času se je vreme spremenilo iz sončnega v neurje z močnim nalivom. Gasilci, ki smo skozi okna opazovali ta naliv, smo kar slutili, da se nam znajo v kratkem oglasiti pozivniki. V Kranju in njegovi okolici, imamo namreč kar nekaj takšnih lokacij, kjer je slabo poskrbljeno za odvajanje meteorne vode. Posledice tega so vsem dobro znane – zalite kleti, uničena stanovanja, veliko slabe volje, zapolnjene in zamašene kanalizacijske cevi, …

Poziv je prišel ob 17.10 uri. Gasilci s Kokrice smo se od svojih domov odpravili v polnem razmahu naliva. V nekaj minutah, pa smo bili že pripravljeni na odhod iz gasilskega doma z vso potrebno gasilsko tehniko.

Najprej smo se odpravili v Srakovlje. Tam je voda zalivala klet stanovanjske hiše. Pred vhodom v klet je bila sicer rešetka, namenjena odvajanju meteorne vode, a namesto da bi tam voda odtekala, se je le nabirala. Gasilci smo tako namestili potopno črpalko, ki je vodo prečrpala na bližnji travnik. Vodo iz kleti smo usmerili v jašek, kjer se je ta akumulirala, nato pa smo jo prečrpali s potopno črpalko. S tem je bilo delo na prvi lokaciji zaključeno. Ker pa naliva še ni bilo konec, smo na kraju kar pustili našo potopno črpalko. V kolikor bi se voda ponovno nabrala, bi domači tako le priključili črpalko in s tem preprečili stekanje vode v klet in garažo.

Naprej smo se odpravili v Tenetiše. Na dvorišču pred novejšo stanovanjsko hišo, se je nabrala večja količina vode, ki pa je že močno ogrožala hišo – nivo vode bi narasel le še za kakšna 2 centimetra, pa bi voda vdrla v hišo. Gasilci smo se pri lastniku objekta pozanimali, kako ima urejen sistem drenaže. Pokazal nam je 3 jaške, iz katerih naj bi se meteorna voda stekala v bližnji potok, a so bili vsi do roba napolnjeni z vodo. Logično smo sklepali, da je težava v zamašenih ceveh. Vse 3 jaške smo s pomočjo potopne črpalke izpraznili, nato pa smo s pomočjo visokotlačne “podgane” poizkusili prebiti zamašeno cev. To nam ni uspelo, ker je bil očitno problem v tem, da se je v ceveh nabralo preveč kamenja, pri 90 stopinjskem prelomu cevi. Poizkusili smo tudi z druge strani a žal neuspešno. Lastniku objekta smo svetovali, naj odkoplje in odklopi cevi, jih očisti, namesto 90 stopinjskega kolena, pa naj zaporedno namesti 2x 45 stopinjsko koleno. S tem bo zelo zmanjšal možnost nabiranja kamenja na prelomu.

S posredovanji smo za ta dan zaključili. Ker je prenehalo deževati, smo se ponovno ustavili v Srakovljah, kjer smo pospravili še potopno črpalko, katero smo tja namestili pred odhodom v Tenetiše. Gasilci s Kokrice smo se vrnili v gasilski dom, kjer pa smo očistili in pospravili opremo, vozila pa pripravili na nova potencialna posredovanja.