zgodovina prostovoljnega gasilskega društva kokrica

V začetku 20. Stoletja je bila za naše kraje značilna lesena hiša krita s slamo. Seveda se vsi zavedamo, da to pomeni visoko požarno ogroženost. Požrna služba ni bila dobro organizirana, gašenje pa ni bilo učinkovito.

Prvo gasilsko društvo na našem območju je bilo v Predosljah. Vanj so se vključili tudi fantje s Kokrice, Mlake, Bobovka,  Tatinca, Srakovelj in Ilovke. Predošljani so v letu 1908 kupili novo ročno brizgalno, staro pa dali v hrambo na Kokrico.

Lastno društvo na Kokrici ustanovimo leta 1921. Povod za to je bil požar pri Znamenšku leta 1919. Takrat gašenje z ročno brizgalno žal ni bilo mogoče, saj na Kokrici ni bilo dovolj cevi. Požar so tako gasili z vedri vode, ki so jih prinašali in potoka. Pomoči sosednjih društev pa ni bilo. Vaške fante, ki so bili včlanjeni v društvo v Predosljah je to tako razočaralo, da so se odločili ustanoviti lastno gasilsko društvo.

Ustanovni občni zbor je tako potekal 18. Maja 1921 v gostilni Lakner na Kokrici. Takrat je društvo štelo 30 članov. V nekaj letih je društvo s pomočjo prispevkov krajanov uspelo poleg starega orodišča dograditi tudi stolp za sušenje cevi.

Oprema društva je bila takrat zelo uboga: stara ročna brizgalna iz Predoselj, nekaj starih gasilskih oblek in nekaj cevi. Prva večja tehnološka pridobitev je bila motorna brizgalna Rosenbauer leta 1927.

V prihodnjih letih je območje našega delovanja prizadelo kar nekaj velikih požarov. V letu 1939 je društvo zbralo dovolj sredstev za gradnjo močno potrebnega gasilskega doma in kupilo zemljo. Ta naj bi takrat stal na mestu kjer je danes kulturni dom. Gradnjo pa je preprečila druga svetovna vojna. Med vojno je delovanje društva zamrlo vse do leta 1948.

Korenite spremembe društvo doživi 1966, ko se operativna enota PGD Kokrica osamosvoji od matičnega društva Predoslje. Takrat je društvo Predoslje pod svojim okriljem združevalo enote Kokrica, Suha, Predoslje in Britof.  Dve leti pred tem, je društvo dobilo v uporabo zemljišče, ki je bilo po vojni nacionalizirano. Tam so k obstoječi stavbi prizidali orodišče s stolpom.

V sedemdesetih se je društvo ponovno tehnološko posodobilo: pridobili smo novo motorno brizgalno Rosenbauer in kupili gasilsko vozilo IMV in vozilo za prevoz moštva Zastava.

Korenite spremembe društvo doživi 1966, ko se operativna enota PGD Kokrica osamosvoji od matičnega društva Predoslje. Takrat je društvo Predoslje pod svojim okriljem združevalo enote Kokrica, Suha, Predoslje in Britof.  Dve leti pred tem, je društvo dobilo v uporabo zemljišče, ki je bilo po vojni nacionalizirano. Tam so k obstoječi stavbi prizidali orodišče s stolpom.

V sedemdesetih se je društvo ponovno tehnološko posodobilo: pridobili smo novo motorno brizgalno Rosenbauer in kupili gasilsko vozilo IMV in vozilo za prevoz moštva Zastava.

Gasilsko društvo je bilo na Kokrici vedno izmed vodilnih društev po številu aktivnih članov, količini aktivnosti in številu opravljenih storitev. v naši krajevni skupnosti. V društvu se je srečevalo veliko ljudi, gasilci pa so bili vedno na voljo za pomoč. Pričelo se je tudi druženje in spoznavanje z drugimi gasilskimi društvi. Tako smo spoznali tudi naših 5 pobratenih društev, s katerimi smo se pobratili v naslednjem vrstnem redu: PGD Šmarje pri Jelšah, DVD Pregrada, PGD Loče in PGD Sveti Gregor.

Za tem v društvu sledi novejša zgodovina – nabava orodnega vozila TAM, vozila za prevoz moštva Peugeot Boxer in nova motorna brizgalna Rosenbauer Fox 2. V tem času se je društvo močno povzpelo, na ravni izobraženosti in opremljenosti.

Društvo in njegovi člani še danes opravljajo svoje naloge vestno in požrtvovalno, hkrati pa skrbijo za ohranjanje lepe in dolge društvene tradicije.

To je le zelo kratek izvleček bogate zgodovine našega društva. Omembe vrednih dogodkov je bilo še ogromno. Na srečo pa imamo za vas pripravljeno tudi e-izdajo našega biltena, ki je izšel ob 90. obletnici gasilskega društva. V njem je zapisana zgodovina društva, vsi predsedniki, poveljniki in vidnejši člani društva. Prav tako je opisan razvoj društva, večji požari, gasilska tehnika katero smo kupovali in posamezni oddelki znotraj društva. Vabljeni da si bilten prenesete, preberete in tako izveste nekaj o zgodovini in sestavi našega gasilskega društva.